ca es

Com crear i redactar contingut per la nostra pàgina web

16/04/2013

A Perception, com agència de disseny web, tractem de manera propera amb els dubtes que tenen molts dels nostres clients en el moment de començar a estructurar els continguts i donar-los forma per la creació del seu lloc web. I és que a vegades és molt difícil sintetitzar en poques frases o paraules l'explicació del que tracta una empresa d'un sector determinat.

Quina norma s'ha de seguir en redactar els continguts per la nostra web?

Hi ha moltes coses a tenir en compte abans de començar a crear els continguts, però no hi ha una única norma que serveixi per tots els projectes web. Aquestes són algunes de les recomanacions més genèriques que poden servir com a guia a la gran majoria dels projectes:

Quin to de comunicació he d'utilitzar? L'adequat pel perfil d'usuari que la visitarà

Un dels punts que primer hauríem de definir és el to de comunicació que utilitzarem al nostre web. El to, de vegades s'aconsella que sigui similar al que utilitzem per comunicar-nos amb els nostres clients. Una vegada definit, haurem de ser fidels amb aquest a la gran majoria dels continguts, excepte casos concrets on necessitem modificar-lo.

Sobre aquest tema ja vam parlar a una entrada anterior titulada "Trobar el to de comunicació adequat per a la nostra empresa".

La millor manera d'explicar la nostra activitat o serveis? Simplificar i estructurar 

Ja ho dèiem abans, en ocasions és difícil resumir l'explicació de l'activitat de la nostra empresa. En aquests casos, és recomanable crear un guió on definir tota la informació que volem que aparegui al nostre web, estructurant-ho en tants punts com ens facin falta.

Una vegada tinguem el llistat és important agrupar tots els punts relacionats sobre un mateix tema. Això ens permet definir les diferents seccions que creiem necessitarà el nostre projecte web. Una vegada definida l'estructura ja podríem passar a la redacció dels continguts que apareguin a cada categoria creada.

Com s'ha d'enfocar els continguts del meu web? Explica a l'usuari el que la teva empresa necessita explicar

La manera en què es redacten els continguts marcarà la diferencia entre que un usuari entengui o no els continguts del nostre web. Això en determinats casos pot significar guanyar o perdre un potencial client. És important tenir en compte que explicar bé no vol dir explicar massa. Haurem de tenir present que tampoc haurem de saturar d'informació a l'usuari.

Normalment es diu que els usuaris d'Internet tenen poca paciència i que escanegen els continguts més que llegir-los. Per aquesta raó és important simplificar la informació i dosificar-la en petites quantitats que l'usuari pugui entendre fàcilment.

Fer que els continguts del nostre web siguin visualment atractius i el més explicatius possibles facilitarà la visita del nostre usuari i la comprensió de l'activitat de la nostra empresa. Per això podem fer ús d'imatges que expliquin de manera gràfica els continguts relacionats. Estructurar els continguts de manera adequada o fer ús del format correcte per separar la jerarquia de continguts de manera visual també ajudarà a la comprensió de la informació.

Arxivat a: Articles