ca es

Nou projecte: Piera Educa, una iniciativa de cooperació educativa més enllà de l'àmbit escolar

02/04/2014

Ja hem donat els últims retocs al projecte de Piera Educa, que des de fa uns dies podeu visitar a www.pieraeduca.cat.

Piera és un municipi amb molta tradició en entitats i associacions de tot tipus però, en canvi amb manca d’experiència en treballar en xarxa i conjuntament. Per aquest motiu s'impulsa el projecte Piera Educa, per potenciar la creació de xarxes per sumar esforços, optimitzar recursos i fer poble. El PEE s’entén com una eina per millorar l’èxit educatiu per a tot l’alumnat i en totes les dimensions, promovent la convivència i la cohesió social fomentant l’ús de la llengua catalana. És per això que s'inicia el Pla Educatiu d’Entorn de Piera, un pla que estarà en constant evolució per tal d’adaptar-se a les necessitats que es vagin presentant com a prioritàries.

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Piera està impulsat pel Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Piera. Es tracta d’una iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l’acció educativa més enllà de l’àmbit escolar. 

Els PEE s’adrecen sobretot, a infants i joves de 0 a 18 anys, amb una especial atenció als sectors socials més fràgils (nois i noies nouvinguts o amb risc de marginació) i als més vulnerables (nois i noies adolescents). Cal tenir present, però, que les actuacions dels plans educatius d’entorn també s’adrecen, des d’una perspectiva proactiva, a tota la comunitat educativa.

Arxivat a: Projectes