ca es

Ajuntament de Parets del Vallès

Marca: General

Parets del Vallès ha renovat la web amb el nostre gestor de continguts d'ajuntaments, una eina de gestió pensada per a ajuntaments i que la Diputació de Barcelona ha marcat les pautes per a definir l'estructura de continguts bàisca. És una maquetació adaptada per a dispositius mòbils de manera que, amb imatge renovada i funcionalitats millorades, l'ajuntament pot oferir la seva informació i comunicar-se amb els ciutadans de manera més fàcil.